Centrumplan “Rosmalen”

Nieuwbouw: 39 koopwoningen en winkelunits. Realisatie: 2017 - 2018

In opdracht van: Van Wijnen Deventer BV

Het Centrumplan te Rosmalen bestaat uit ongeveer 8.100 m2 aan winkel-, en horecavoorzieningen, en 39 koopwoningen, verdeeld over 5 verschillende gebouwen. De bebouwing concentreert zich aan de Dorpsstraat en sluit aan op het bestaande winkelcentrum in Rosmalen. 

Samen met Van Wijnen hebben we dit project in bouwteam ontworpen, en gerealiseerd. Door eigen advies en ontwerp hebben we onze meerwaarde kunnen laten zien, en zo naar wens van de opdrachtgever een mooi eindresultaat neergezet!

Gezien de diversiteit van de gebouwen en woningen, was het een mooie uitdaging om de e-installaties uitgevoerd te krijgen, zoals de opdrachtgever en bewoners dit wensten. Tevens is er een parkeerdek boven de winkel gesitueerd, waarbij er gedacht is aan veiligheid door goede verlichting.