Winkelcentrum “Het Rond”

Renovatie en verbouwing van diverse deelfasen. Realisatie: 2017 - 2018

In opdracht van: Bouwbedrijf Pennings bv

Ook voor dit project hebben we onze kracht laten zien, gezien de flexibiliteit en omstandigheden waarmee rekening gehouden diende te worden. Dit is voor ons een mooie uitdaging geweest, en heeft geresulteerd in een mooi referentieproject.

Planning is van groot belang bij dit soort projecten, waarbij niet alleen afstemming tussen de betrokken uitvoerende partijen van groot belang is, maar zeker ook rekening houden met de ondernemers en het winkelend publiek. Dit project werd gefaseerd uitgevoerd, bestaande uit een 4-tal fasen.

Voor het ontwerp en uitvoering is er overleg geweest tussen de opdrachtgevers, architect en uitvoerende partijen om tot een mooi resultaat te komen. Waar we toch wel extra trots op zijn, is het verlichtingsplan wat er in de winkelpassage is gecreëerd.